به گزارش افکارنیوز،

محمدمهدی تقوائیان  تولیدکنندگان را گردانندگان اصلی چرخ اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: تولیدکنندگان اعم از دامداران، مرغداران علیرغم نداشتن توجیه اقتصادی و درآمد، برای ادامه فعالیت در این بخش، همچنان به چرخه تولید خود ادامه می دهند اما متاسفانه دولت در جهت حمایت از این سربازان خط مقدم اقتصاد مقاومتی تا کنون اقدام عملی انجام نداده است.

وی اظهار کرد: لکن امیدواریم در این سال اقدام وعمل، در عمل و به معنای واقعی مشکل تولیدکنندگان داخلی حل شود تا دامداران عزیز دغدغه ای جز توجه به بهبود کیفیت محصول تولیدی خود نداشته باشند.

تقوائیان با بیان اینکه شرایط خرید شیر متفاوت نسبت به سایر مناطق است، ابراز داشت: قیمت شیر در گناباد تفاوت آشکاری با نقاط دیگر کشور دارد و همین شیر بصورت خام، واسطه ای و روزانه به خارج از شهرستان فروخته می شود که این خود موید تفاوت قیمت شیر و داشتن توجیه اقتصادی این واسطه گری البته به نفع سرمایه داراست.

مدیرعامل مجتمع دامشهر گناباد، نوسانات قیمت شیر درگناباد را سبب کم شدن انگیزه توجه به کیفیت محصول برشمرد و تصریح کرد: متاسفانه مطالبات دامداران بعد از گذشت چندماه از تحویل شیر پرداخت می شود که خود باعث تضعیف واقعی بنیه تولید کننده در این بخش می شود.

وی ادامه داد: رمزموفقیت اولیه اقتصاد مقاومتی، حمایت عملی و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بی دغدغه تولیدکنندگان داخلی از جمله دامداران است که می توان با توزیع نهاده های دامی البته با شرایط منطبق بر بازار و خرید تضمینی محصول تولیدی این قشر در عمل و در جهت اقتصاد مقاومتی حرکت کرد تا با ایجاد انگیزه در بین تولید کنندگان شاهد بهبود کیفیت محصولات باشیم.