به گزارش افکارنیوز،

بیش از سه ماه از گروگان‌گیری جسد در بیمارستان 22 بهمن مشهد می گذرد؛ واقعه ای که در پی سوء مدیریت بیمارستان اتفاق می افتد و در پی آن جسد یک زن به دلیل پرداخت نکردن هزینه بیمارستان در آن بیمارستان گرو نگه داشته می شود و با تیترهایی تحت عنوان "حتی نامه رئیس جمهور هم بیاورید من جسد را تحویل نمی‌دهم" به نقل از مدیر بیمارستان، رسانه‌ای می شود!

اما با پیگیری‌های مداوم هنوز موفق نشدیم ببینیم سرانجام محاکمه مقصران این واقعه چه شد؟

طبق گفته‌های دکتر اسماعیل خیامی مسئول نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، این پرونده به تهران منتقل شده است و هنوز احکامی و یا رسیدگی صورت گرفته شده گزارش نشده است.

حال سوال ما از وزارت بهداشت به عنوان نهاد مسئول این است چه زمانی شاهد محاکمه مقصران این جریان خواهیم بود؟

آیا تاخیر در اینگونه رسیدگی‌ها باعث اوضاع نابسامان در بیمارستان‌ها نیست و عواقب آن بر عهده مسئولان نخواهد بود؟

برای دستیابی به وضعیت آشفته بیمارستان ها کافیست پای صحبت بیماران و همراهان بیمار در اورژانس بیمارستان دولتی بشینیم؛ راهروهای شلوغ، بیمارهایی که به گفته آنها به سختی می توانند پرستار را ببینند؛ کاملا روشن و واضح است که در صورت بروز یک بحران یا باید دست به دعا برداریم و یا منتظر عواقب ناگواری باشیم که پیامدهای زیادی در پی خواهد داشت!

آیا این موارد به عهده مسئولان وزارت بهداشت نیست؟ سعید کوشافر خبرنگاری که در بیمارستان امام رضا(ع) بستری شده می نویسد؛"امروز گذرم به بیمارستان امام رضا(ع) افتاد و شاهد چنان بلبشویی بودم که باورش بعد از بیست سال خبرنگاری سخت بود! و امیدوارم سرو کارتان به بیمارستان نیافتد!"