به گزارش افکارنیوز،

مرضیه محبی  درباره آخرین وضعیت پرونده همسرآزاری در مشهد اظهار کرد: این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات قرار دارد و متهم نیز در جلسات بازجویی به رفتارهای مجرمانه خود اعتراف کرده است.

این وکیل دادگستری همچنین از اظهارنظر پزشکی قانونی درباره صدمات و جراحت‌های وارده به موکل و فرزندانش خبر داد و گفت: طبق نظریه پزشکی قانونی، صدمات و جراحت‌های وارده به موکل و فرزندان وی زیاد است و این جراحات از انگشت پا تا موی سر موکل وجود دارد.

به گفته محبی بازپرس پرونده هنوز مبادرت به صدور قرارمجرمیت نکرده است.