به گزارش افکارنیوز،

خیابان شهید رجایی شهر اسفراین یکی از مسیرهایی است که مدت هاست از نظر ترافیکی حداقل تا سه برابر حجم و ظرفیت ترافیکی خود را عبور می دهد، داستان خیابان شهید رجایی یک داستان متفاوت است که اگر مجدد از سوی متولیان تصمیم سازی ترافیک بازخوانی نشود، شاید پایان درستی برای آن رقم نخورد.

خیابان شهید رجایی به این جهت که ترافیک خیابان امام رضا یک طرفه  هدایت می شود، بار سنگینی  را تحمل میکند این ترافیک بالا و سنگینی حجم آن با عرض کم این مسیر متناسب نیست، به طوری که با عبور دو ماشین از کنار یکدیگر شاید احتیاط برای دوری از  بروز خطر الزام آور باشد.

خیابان شهید رجایی اکنون نقطه اتصال نقاط شرقی شهر به مرکز شهر یعنی میدان امام خمینی است لذا باید برای مدیریت ترافیک عبوری از آن تدبیر شایسته مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.

کوچه های آنتنی

یکی از شهروندان که این مسیر را برای وصال به میدان امام خمینی برگزیده است، می گوید: متاسفانه فاصله های مکانی بین کوچه های این خیابان بسیار کم است.

محمدنژاد می افزاید: تقاطع های آنتنی در این خیابان به اندازه ای است که با یک لحظه غفلت در رانندگی شاید پشیمانی عمری را در پی داشته باشد.

وی خاطر نشان می کند: متاسفانه این کاستی ها در این خیابان با توجه به حجم ترافیک مضاعف به چشم می آید.

نبود پیاده رو برای عابران پیاده

دیگر شهروند ساکن این منطقه می گوید: متاسفانه این خیابان از جهت ترافیک.بالای که دارد مشکلات زیادی را برای ساکنان بوجود آورده است.

دارابی می افزاید: متاسفانه ساخت و سازهای این خیابان به گونه ای است که تنها مسیر رفت و آمد عابران پیاده نیز به دلیل نگاه انحصاری مالکان مورد توجه نبوده است.

وی خاطر نشان می کند: این خیابان با ترافیک سنگینی را که تحمل می کند که نبود پیاده.روی مناسب برای عابران پیاده مشکلات مضاعف برای رانندگان و حتی عابران پیاده را به ارمغان آورده است.

وجود مدارس و مهدهای کودک

دیگر شهروند اسفراینی از بار ترافیک مضاعف این خیابان در ساعات حساس می گوید و اضافه می کند: متاسفانه مدارس و پیش دبستانی و مهدهای کودک در این خیابان یا کوچه ها و خیابان های منتهی به این مسیر بسیار زیاد است به طوری که توقف سرویس های ایاب و ذهاب مشکل ساز است.

حسین زاده می افزاید: تردد برخی دیگر دانش آموزان نیز که پیاده تردد می کنند آنهم در فضای بدون پیاده رو حادثه ساز تلقی می شود.

وی خاطر نشان می کند: تعدد مدارس در این مسیر مشکلات حدی را هم برای رانندگان و هم برای عابران پیاده در پی دارد.

ترافیک بالا

دیگر شهروند اسفراینی با اشاره به ترافیک سنگین این مقطع حادثه ساز شهری می گوید: ترافیک در این مقطع با عرض خیابان سازگار نیست لذا امکان وجود هر حادثه ای وجود ندارد.

عباسی می افزاید: متأسفانه متولیان شهری در برخی مسائل دغدغه ندارند.

وی خاطر نشان می کند: آنچه مهم است حادثه سازی در این نقطه به عنوان چالش شهری مطرح است.

شورای شهر با مردم هم نظر است

نائب رییس شورای اسلامی شهر با بیان اینکه بسیاری از دغدغه های شهروندان از حوزه های گوناگون مورد تایید شورای اسلامی شهر نیز می باشد، می گوید: آنچه مهم بنظر می رسد، این است که خیابان شهید رجایی حجم بالای ترافیک را متحمل است بنابراین این نبود تناسب حجم ترافیک با پتانسیل و ظرفیت عبوری از خیابان برای شهروندان بخصوص ساکنان منطقه مشکلات فراوانی را در پی داشته است.

طلعت رگبار می افزاید: نبود پیاده روی مناسب برای عبور عابران پیاده دیگر مسئله ای است برای عابران پیاده مشکل ایجاد کرده است.

معاون عمرانی شهردار اسفراین می گوید: متاسفانه حجم ترافیکی این خیابان بسیار بالاتر از ظرفیت اسمی این خیابان است که بخاطر مسیر یک طرفه خیابان امام رضا به آن تحمیل می شود.

مهندس مهری می افزاید: البته پیش از این در شورای ترافیک مسئله یک طرفه شدن این خیابان به مشورت گذاشته شده است که به تصویب نرسیده است.

وی خاطر نشان می کند: ساخت و ساز ها در این خیابان به گونه ای است که امکان احداث پیاده رو مسطح برای بهره مندی شهروندان با شرایط کنونی وجود ندارد.

وی اظهار می دارد : همزمان با عرض کم و تردد بالا وجود مدارس و مهدهای کودک ضعف ترافیک این مسیر را تشدید کرده است.