به گزارش افکارنیوز،

عباس کیفی بجستانی عضو انجمن جامعه شناسی ایران  و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: زنان روستایی با توجه به نقش و مسؤولیت هایی که در محیط مزرعه و منزل دارند، عهده دار وظایف تولیدی و خدماتی مختلفی هستند که مسلماً در نیل به توسعه روستایی بسیار مؤثر است.

وی افزود: زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی، منابع روستایی و خدمات در مناطق روستایی به عنوان تولید کننده نقش بسیار کلیدی دارند.

کیفی بجستانی اظهارداشت:  فعالیت های مربوط به کاشت، داشت و برداشت محصول، نگهداری و مراقبت از دام و طیور و برخی فعالیت های مربوط به بازاریابی و فروش محصولات از جمله زمینه‏های مشارکت زنان در کار کشاورزی به شمار می‏روند و در کنار کار کشاورزی، تقریبا تمامی فعالیت های مربوط به خانه، اعم از پخت و پز، نگهداری بچه‏ها و نظافت منزل نیز به عهده زنان روستایی است.

عضو انجمن جامعه شناسی ایران گفت: زنان هم اکنون پابه پای مردان در کلیه امور روستا دخالت دارند و حتی در مواردی دیده شده است که برنامه ریزی هایی در رابطه با ارائه نوع خدمات توسط زنان در روستاها انجام می گیرد .

وی افزود: زنان روستایی بهره ورترین زنان جامعه هستند و از جمله افرادی هستند که در مشاغل تولیدی اشتغال دارند ، بنابراین روشن است که توجه به زنان روستائی به عنوان یک بازوی قدرتمند در توسعه روستایی می تواند اثرات بسیار مثبت و انکارناپذیری را در این راستا به همراه داشته باشد.

کیفی بجستانی بیان داشت: زنان روستایی در بخش کشاورزی در هر سه مرحله کاشت، داشت و برداشت دخالت دارند. در مرحله کاشت مشاهده شده که زنان در بذرپاشی و نشاکاری مشارکت دارند. در داشت، نقش زنان بسیار با اهمیت است؛ به طوری که در آبیاری پا به پای مردان کار می کنند و در وجین کردن و هرس گیاهان، از نیروهای اصلی به حساب می آیند و بالاخره در مرحله برداشت، تقریبا می توان گفت نقش زنان تعیین کننده است.

این مدرس دانشگاه گفت: مشارکت سیاسی به عنوان یکی از شاخص‏های عمده توسعه روستا تلقی می‏شود و زنان روستایی به عنوان بخشی ازسرمایهای انسانی جامعه روستایی، با مشارکت سیاسی خود می‏توانند نقش تعیین کننده‏ای در اداره روستا و توسعه سیاسی روستا داشته باشند.

  وی تصریح نمود:  نقش و جایگاهی که زنان روستایی در شروع مبارزات و پس از پیروزی در عرصه های مختلف داشته و دارند همواره نگاه های متفاوتی را در داخل و خارج کشور به خود جلب کرده و تحلیل ها و تفسیرهای بسیاری را به دنبال داشته است.