به گزارش افکارنیوز،

محسن عرب مقصودی با بیان این که میزان شبکه گذاری استان پنج هزارو 300 کیلومتر می باشد اظهار کرد : 14 درصد از این مقدار شبکه در سال 94 انجام گرفت که معادل 750 کیلومتر شبکه گاز رسانی به شهرها و روستاها در استان اجرا گردید.

وی افزود : همچنین درسال گذشته درشهرهای استان، 15 هزار مشترک جدید نیز از نعمت گاز بهره مند شدند و

 مدیر عامل شرکت گاز خراسان شمالی بیان کرد :هم اکنون عملیات گازرسانی به 257 روستا هم درحال اجرا می باشد که باعملیاتی شدن گازرسانی به این روستاها ضریب نفوذ گاز روستایی به حدود 95 درصد خواهد رسید.

وی تصریح کرد : در حال حاضر ضریب پوشش گاز طبیعی در شهرها 99.7 درصد و درروستاها 69 درصد می باشد.

استان خراسان شمالی با جمعیت 925 هزار نفری دارای 248 هزار مشترک گاز می باشد.