به گزارش افکارنیوز،

 قنبر خوش آینه، معاون پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی اظهار کرد: در حال حاضر 14 هزار و 300 نفر نیروی معلم رسمی، پیمانی، مدیر، کارمند و نیروی خدماتی در مجموعه آموزش و پرورش خراسان شمالی مشغول به فعالیت و تدریس هستند.

خوش آینه افزود: این در حالی است که آموزش و پرورش استان هنوز با کمبود 700 نیروی نیروی معلم روبرو است.
وی با بیان اینکه بیشترین کمبود نیروی معلم در استان در مقطع ابتدایی است، تصریح کرد: اداره کل آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی 95 – 96 برای کاهش این کمبود 120 نیروی سرباز معلم و 400 نیروی معلم حق التدریس را بکار گرفته است که آنان به عنوان نیروهای غیر موظف مشغول به تدریس هستند.
وی در ادامه از اعلام رسمی برگزاری آزمون استخدامی جدید آموزش و پرورش از فردا خبر داد و گفت: با برگزاری این آزمون 10 هزار نفر معلم در کشور جذب خواهند شد که سهم خراسان شمالی از این آزمون جذب 177 نفر نیروی معلم پیمانی است.
معاون پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان در پاسخ به این سوال که چرا سهم خراسان شمالی از این آزمون چشمگیر نیست؟ اظهار کرد: جمعیت دانش آموزی خراسان شمالی در مقایسه با میانگین جمعیت دانش آموزی کشور یک و سه دهم درصد است که در این آزمون استخدامی سهم خراسان شمالی کمی بیش از این یک و سه دهم درصد شده است.
افزون بر این، وی اعلام کرد: در سال تحصیلی 95 – 96، 210 نفر دانشجوی تربیت معلم برای تحصیل در دانشگاه فرهنگیان جذب شدند که آنان در سال تحصیلی 99 مشغول به تدریس در آموزش و پرورش استان خواهند شد.
خوش آینه درباره تبدیل وضعیت معلمان پیمانی کنونی آموزش و پرورش استان نیز عنوان کرد: پنج درصد از جمعیت 14 هزار و 300 نفر نیروی آموزش و پرورش استان که مشغول به کار در آموزش و پرورش استان هستند را معلمان پیمانی تشکیل می دهند که با پیگیری های انجام شده، امسال تبدیل وضعیت این پنج درصد نیرو که شامل 715 نفر می شوند از پیمانی به رسمی انجام خواهد شد.