به گزارش افکارنیوز،

به گفته مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت ثبت احوال کشور استان خوزستان از رتبه سوم زاد و ولد نوروزی امسال را کسب کرد.

 

علی‌اکبر محزون درباره وقایع ولادت و فوت در 13 روز فروردین سال جاری گفت: در این مدت 40 هزار و 945 ولادت اتفاق افتاده است.

 

محزون افزود: از این تعداد استان‌های تهران با 5 هزار و 74، خراسان رضوی با 4 هزار و 92 و خوزستان با 3 هزار و 129 مورد ولادت رتبه‌های نخست را داشتند.

 

مدیرکل دفتر آمار ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه 1331ولادت نیز حاصل از چندقلوزایی طی ایام نوروز است؛ تصریح کرد: بیشترین ولادت حاصل از چندقلوزایی در استان تهران با 217 نوزاد شامل 107

دوقلو و یک سه قلو بوده است.

 

جمعیت کل استان خوزستان طبق آخرین گزارش ثبت احوال خوزستان، چهار میلیون و ۷۹۸ هزار نفر برآورد شده است.