به گزارش افکارنیوز،

سید محمد جواد رضوی عضو شورای شهر اهواز با انتقاد از نبود یک سیستم نظارتی در شهرداری اهواز اظهار داشت:در شهرداری یک سیستم نظارتی دقیق وجود ندارد برای همین شاهد بروز انواع فسادها در شهرداری هستیم از پرداخت های نامتعارف به مدیران و دریافت زیرمیزی گرفته تا عدم کیفیت در پروژه ها.

 
وی با اشاره به دستگیری عده ای کارکنان شهرداری در یکی از مناطق گفت:افرادی در شهرداری بودن که یک سری از پرداخت های قانونی مردم را به جای اینکه به حساب شهرداری واریز کنند به حساب دیگری می ریختند در حال حاضر این عده دستگیر شده اند و موضوع در حال بررسی است.
 
رضوی در خصوص پرداخت های نجومی در شهرداری گفت:در حال حاضر پرداخت های نجومی در شهرداری اهواز تا آنجا که ما می دانیم وجود ندارد ولی در سال اول و دوم شورا در شهرداری اهواز پرداخت های 40 تا 50 میلیونی به عنوان پاداش به مدیران پرداخت می شد.
 
وی اضافه کرد:این پرداخت های میلیونی با واکنش اعضای شورا روبرو شد و جلوی آن گرفته شد و در سال جدید شاهد پرداخت های نجومی به مدیران شهرداری نبودیم.
 
 عضو شورای شهر اهواز گفت:شهرداری اهواز فعلا مشکل مالی دارد برای همین شاهد یک سیاست انقباضی مالی در آن هستیم  برخی پرداخت ها مثل پرداختی به عنوان ترمیم قطع شده است حق خودرو و امثالهم نیز فعلا پرداخت نمی شود.