به گزارش افکارنیوز،

به نقل از رهیاب نیوز:آخرین جلسه تمرین تیم فوتبال صنعت ‎نفت در جاده‎های مناطق کوهستانی مازندران انجام شد و شاگران دست‎نشان از فردا در بابلسر و کنار دریای مازندران تمرین خواهند کرد.

تصاویر آخرین تمرین نفت در جاده‎های شمال

 

 

 

تصاویر آخرین تمرین نفت در جاده‎های شمال

 

 

 

تصاویر آخرین تمرین نفت در جاده‎های شمال

 

 

 

تصاویر آخرین تمرین نفت در جاده‎های شمال

 

 

 

تصاویر آخرین تمرین نفت در جاده‎های شمال

 

 

 

تصاویر آخرین تمرین نفت در جاده‎های شمال

 

 

 

تصاویر آخرین تمرین نفت در جاده‎های شمال

 

 

 

تصاویر آخرین تمرین نفت در جاده‎های شمال

 

 

تصاویر آخرین تمرین نفت در جاده‎های شمال