به گزارش افکارنیوز،

به نقل از اهواز نوین:در حالی که دوماهی ازعزل ناگهانی مقتدایی ناجی خودروهای پلاک اروندی در استان خوزستان می گذرد سرنوشت این خودروها و صاحبان آنها در ابهام است.

۱۱۹۴۹۵۳_۵۸۶

در روزهایی که میانه دولت با استان خوزستان شکر آب بود بلافاصله پس از عزل مقتدایی، خبر ابطال حکم تردد خودروهای خارج از محدوده معین از خبر سراسری منتشر شد خبری که داغ دل خوزستانی های مالک خودرو پلاک اروندی را تازه تر کرد و نگرانی هایشان را از هدر رفت سرمایه های زندگیشان دو چندان.

بعد از برکناری مقتدایی توسط پدرخوانده های سیاسی استان خوزستان صاحبان خودروهای پلاک اروندی چشمشان به آمدن استاندار جدید بود ، شاید که او در راستای دفاع از سرمایه آنها گامی برداشته و مجوز تردد آنها را در استان پیگیری کند اما شواهد حاکی از آن است استاندار جوان خوزستان مصلحت را در این دیده که فعلا در این مورد صحبتی نداشته باشد.

استاندار خوزستان :بعدا در این مورد صحبت خواهم کرد

شریعتی استاندار خوزستان در پاسخ به سوال خبرنگار اهوازنوین در خصوص تعیین تکلیف وضعیت تردد خودروهای پلاک اروندی در استان خوزستان سکوت کرده و در مقابل اصرار خبرنگار پاسخ به این موضوع را به زمان دیگری موکول کرد.

رئیس پلیس راهنمایی رانندگی استان : از استاندار بپرسید

از سویی دیگر سرهنگ قدرتی رئیس پلیس راهنمایی رانندگی استان در گفتگو با خبرنگار اهوازنوین در خصوص تعیین تکلیف تردد خودروهای پلاک اروندی در استان خوزستان ارائه هرگونه اظهار نظر در خصوص ماشین های واراداتی را در حوزه اختیارات استاندار عنوان کرد.

قدرتی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار ما در خصوص خبرعدم شماره گذاری خودروهای خریداری شده مردم و نگه داشتن آنها در گمرک نیز گفت: در خصوص خودروهای توقیفی در گمرک و عدم شماره گذاری شده نیز منتظر تدابیر استاندار خوزستان هستیم .اما تمام خودروهایی که مالکان آنها در منطقه آزاد هستند هیچ محدودیتی در شماره گذاری خودروهایشان وجود ندارد.

نماینده مردم اهواز در مجلس :هنوز هیچ دستورالعملی برای ممنوعیت تردد این خودروها صادر نشده

الباجی نماینده مردم اهواز در گفتگو با خبرنگار ما ممنوعیت تردد خودروهای پلاک اروندی در محدوده استان را شایعه عنوان کرد و گفت: پس از عزل استاندار سابق و آغاز فعالیت شریعتی هنوز هیچ دستورالعملی برای ممنوعیت تردد این خودروها صادر نشده.

سکوت شریعتی درباره سرنوشت خودروهای پلاک اروندی بیانگر این مساله است که استاندار جوان خوزستان قطعا نمیخواهد از سوراخی که مقتدایی گزیده شد نیش بخورد لذا در این مورد فعلا سکوت را به اظهار در این مورد ترجیح داده تا از پدرخوانده های سیاسی استان کسب تکلیف کرده و پرونده خودروهای پلاک اروندی را آن طور ببندد که منتقدان تردد خودروهای اروندی در کل استان خوزستان می خواهند.

به  شریعتی استاندار جوان خوزستان توصیه می کنیم برخلاف مقتدایی استاندارسابق خوزستان که به گفته خودش به جرم تن ندادن به خواسته های پدرخوانده های سیاسی استان همان هایی که بر روی گنج های استان چنبره زده و  ۳۷ سال مانع توسعه استان شدند از بام در افتادن با دولت افتاد، وی از بام تن دادن به خواسته های پدرخوانده های سیاسی استان و چشم به دهان آنها دوختن نیافتاد .

لذا استاندار جوان خوزستان باید بطور جدی پیگیر مطالبه بر حق مردم مظلوم خوزستان از دولت باشد و از هر گونه درگیرشدن با سهم خواهی ها و پرداخت بهای صندلی استانداری خوزستان که برخی جریانات سیاسی نقش خود را در آن پررنگ می دانند پرهیز کند زیرا غیر اینصورت کارنامه ای به مراتب بدتر از گذشتگان از خود برجای خواهد داشت.