به گزارش افکارنیوز،

سیدموسی شریفی سنگین وزن ترین مرد ایرانی حدود 7 سالی است که دچار بیماری شده و توان حرکتی خود را ازدست داده است.

 

 وی حدود یک سال گذشته طی درخواستی از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز تقاضای کمک می کند که جلسه ای در این راستا برگزار شد و چند نفر از اعضای هیات علوم پزشکی اهوازبرای ملاحظه وضعیتش به منزل وی آمدند.

 

 در این بین دکتر علی جواهرفروش زاده متخصص داخلی ازاعضای همان دانشگاه به منزل سنگین وزن ترین مرد ایرانی آمد و طی آزمایشاتی که ازآقای شریفی گرفته شد به نتایجی ازوضعیت جسمانی اش دست یافت.

 

وی که حدود چندماهی است که با سنگین وزن ترین مرد ایرانی آشناشده علاوه بر وظیفه پزشکی چندوقتیست که به او سر می زند وجویای احوالش است .

دراین خصوص با دکترعلی جواهرفروش زاده متخصص داخلی گفت وگویی داشتیم که در ذیل شاهد این گفتگو هستید .

 این گفت وگو را بخوانید:

سین:خودتان را برای ما معرفی کنید؟

جیم:من دکتر علی جواهر فروش زاده ، متخصص داخلی هستم.

سین:چگونه باآقای شریفی آشنا شدید؟

جیم:آقای شریفی به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی درخواست داده بود و با دستور ریاست دانشگاه علوم پزشکی دکتر اسماعیل ایدنی ومعاونت درمان دانشگاه دکتر ایرج نظری و دکتر میثم معزی مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی و باهماهنگی مهندس مجتبی اورکی مدیر روابط عمومی دانشگاه مقرر شد که اینجانب برای  معاینه بالینی وی حاضر شوم و جهت بررسی وضعیت بالینی آقای شریفی اقدامات اصولی را آغاز کنم وما در قالب یک تیم از طریق همکاران تغذیه و آزمایشگاه واورژانس آزمایشات اولیه وتست فشارخون را از او گرفتیم و با حضور در منزلش شرایط را بررسی نمودیم.

سین: علاوه بر چاقی متوجه چه بیماری هایی دراوشدید؟

جیم:آقای شریفی به دیابت ،فشارخون،اختلالات عضلانی اسکلتی مبتلا می باشدکه شانه چپ اودچارمحدودیت حرکتی می باشدوهمجنین مشکوک به نارسایی قلبی نیزهست.

سین:آیا این بیماری قابل درمان هست؟

جیم:درحال حاضر وضعیت وی قابل کنترل است و ما در دو جهت برای او تلاش می کنیم. اول بهبود وضعیت کنونی ودوم کنترل عوارض ناشی از داروهای کنترل فشار ، قند وکاهش وزن است.

 

حال و وضعیت سنگین وزن ترین مرد ایرانی از زبان پزشک متخصص

سین:به پزشکان دیگرهم برای درمان سنگین وزن ترین مرد ایرانی نیاز است؟

جیم:بله ما با یک بیمار با وضعیت خاص مواجه ایم .آقای شریفی از لحاظ درمانی نیازمند کار گروهی است و درمان وی گروهی است که نیازمند تیم پزشکی شامل جراح ،متخصص تغذیه ،ارتوپد، متخصص قلب و داخلی است و از همه مهمتر وی باید تحت فیزیوتراپی قراربگیرد تا وضعیت سیستم اسکلتی بدنش مناسب شود.

سین:شما وقتی به آقای شریفی سر می زنید چه کاری برایش انجام می دهید؟

جیم:معاینه قلب، ریه ،فشارخون براساس آزمایشاتی که هرچند وقت یکبار ازاو می گیریم.

این چک آپ ها درحدی است که بتوانم دارو تنظیم کنم او را معالجه می کنم و برایش دارو تجویزمی کنم.

سین:ویزیت وهزینه داروهای آقای شریفی به چه صورت است؟

جیم:من ازاو پول ویزیت وداروها را نمی گیرم وبه عنوان یک دوست به  اوسر می زنم وبرای او داروهایش راتهیه می کنم.

سین:آیابرای درمان آقای شریفی به هزینه زیادی نیازهست؟

جیم:من بیشتر از هزینه به روش درمان معتقدم؛سبک زندگی آقای شریفی بایدتغییرکنه ،آقای شریفی نیازمند یک تغذیه باسبک استاندارد هست و بایدمرتب ازگوشت وماهی و میوه وسبزیجات استفاده کنه و همچنین نیازمند نگاه حمایتی دولت هست .

سین :به نظرشما درمان بیماری اوچقدرطول می کشد؟

جیم:درمان بیماری آقای شریفی فرآیندطولانی مدت درمانی وتشخیص را می طلبد،کاردرمان خیلی طولانی هست وسبک زندگی می خواهد وبایدبراساس برنامه ریزی درمان شود؛آقای شریفی بنابه علتی دچارچاقی بیمارگونه هستند باید در دو جهت بررسی شود؛یک اینکه علت بیماری چیست؟ودوم بایدازدیابت و فشارخون ؛ زخم بستر , آمبولی و لخته شدن خون وی جلوگیری شود و باید این گونه بیماری ها دراو درمان شود،وبعدازدرمان بیماری های داخلی برای درمان چاقی او اقدام کنیم تا دچارمشکل نشود.

سین:چرابه آقای شریفی سرمی زنید؟

جیم:تا جایی که بتوانم به او سر می زنم ،من علاوه بر وظیفه پزشکی که دارم به عنوان برادرودوست فارغ از وظیفه پزشکی به او سرمی زنم و خودم واقعا به این کارعلاقه مندم وآقای شریفی را به عنوان یک دوست، دوست دارم ویقین دارم که علاوه برحمایت هایی ازجانب دولت وارگان ها حمایت عاطفی نیزبشود.

سین:وضعیت وفضای زندگی اوچگونه است؟

جیم:مکان مناسبی ندارد ومی طلبدکه ازاوحمایت شودوخانه ی او بسیارقدیمی و فرسوده هست ودرورودی کوچک وتنگی داردوراهی هم برای خروج ازخانه نداردوتنهاراه این است که آقای شریفی ازآن خانه خارج شودودریک فضای بازتروبهتری تحت درمان قراربگیردوعلاوه بردرمان برای روحیه اونیزخیلی موثراست چون 7سال است که از خانه بیرون نزده واگربشود او را ازمنزل بیرون آورد و تحت حمایت دولت قرارگیرد در روند بیماری او خیلی کمک  بزرگی است .

سین:صحبت آخر:

جیم:آقای شریفی باید تحت حمایت و نگاه دولت وارگان ها قراربگیره ونیازبه درمان طولانی مدت و موثر دارند .

هربیماری درهرسنی درمان شدنی  است و آقای شریفی ازاین امرمستثنی نیست و باید با حفظ شخصیت و نگاه ارزشی به او کمک شود و تحت حمایت طولانی مدت قرار بگیرد.