به گزارش افکارنیوز،

‌احمد شجاعی صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به کار شبانه روزی پزشکی قانونی در شناسایی و تعیین هویت اجساد حوادث حله و قطار افزود: به دنبال وقوع این دو حادثه دردناک و انتقال اجساد آن به پزشکی قانونی استان تهران کار شناسایی و تشخیص هویت آنان از ساعات اولیه دریافت اجساد آغاز شد و همکاران مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران در هفته گذشته با کار شبانه روزی و بی وقفه مراحل پیکرشناسی، نمونه‌گیری، تطبیق و شناسایی اجساد را به انجام رساندند.

وی اظهار داشت: از آنجا که امکان شناسایی اجساد دو حادثه تنها با معاینه ظاهری امکان پذیر نبود از تمامی اجساد و پیکرها نمونه DNA اخذ شد و ضمن اطلاع رسانی از بستگان درجه اول متوفیات نیز در پزشکی قانونی آذربایجان شرقی، خوزستان و یا تهران نمونه ‌ DNAگرفته شد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: بعد از روز چهارشنبه و برگزاری مراسم تشییع پیکرها کار شناسایی قطعات و اعضای موجود آغاز شد که کار تعیین هویت آنان نیز تا دیروز نهایی شده و به سرانجام رسیده است.

به گفته وی بر اساس آخرین اطلاعات و در پی تطبیق نمونه های aاجساد و پیکرهای انتقال یافته به پزشکی قانونی با خانواده ها از حادثه انفجار حله 57 جسد شناسایی و تعیین هویت شده که 55 تن از آنان ایرانی، یک تن تبعه افغان و یک تن نیز عراقی است.

وی در مورد میزان خطا در شناسایی اجساد دو حادثه تصریح کرد: با توجه به دقت صورت گرفته و کارشناسی دقیق می توان عنوان کرد که ضریب خطا در شناسایی این اجساد نزدیک به صفر است و حتی یک مورد خطا نیز در این شناسایی ها نداشتیم.

اسامی پیکرها و قطعات شناسایی شده از حادثه انفجار حله به شرح زیر است:

1. کاظم صالحی

2. فیصل سگوری

3. معصومه جنادله

4. زهرا حلفی

5. سبیحه بالدی

6. ملوک جهانگرد اهوازی

7. زهرا حسونی زاده چلداوی

8. سحر قائدی

9. نسرین یوسفی

10. محمدرضا رومزی

11. فاطمه فرجیان

12. فضیله صالحی

13. خیری حسین پور

14. توران اسکندری

15. سید عظیمه آذریون

16. ژیلا شاهزاده

17. ناصر اسدی رکنی

18. فاطمه قاسمی

19. زهرا عبیاوی

20. بی بی هایده حیات زاده

21. محمد جواد قائدی

22. علی قائدی

23. مینا جدیدی فیاض

24. حمیده لطیفی

25. هاشمیه صالحی

26. مریم جنادله

27. حلاوه موردی

28. زهرا عگله زاده

29. سیده زهرا نایپ پور

30. طاهره رزاقی منش

31. حمیده موسوی

32. لطیفه عبیات

33. اختر ارجمند نژادیان

34. مرضیه شمس الدین

35. فاطمه دارندی

36. مریم یوسفی

37. منصور رومزی

38. کفایت اسدی

39. صغری رزاقی منش

40. اکرم شکیبایی

41. فریده بنشاوی

42. سمیره فرجی

43. حیات حزبائی

44. مرضیه کاظمی اسفند

45. عصمت محمدزاده شوشتری

46. خدیجه ولی زاده

47. فوزیه بدوی

48. حسنه صالحی

49. ضامن علی توفان (تبعه افغان)

50. فرزانه مفرج کوچکی

51. صدیقه رزاق پناه

52. محمد نوری منش

53. فریبا سگوند

54. شرهان صالحی

55. لیلا حزبائی

56. ابراهیم قائدی

57. عماد راضی (راننده)