گروه اجتماعی – پدید دستفروشی و گسترداندن بساط به یکی از معضلات جامعه تبدیل شده و این مساله را می توان معلول وضعیت نامناسب اقتصادی افراد جامعه و نبود درآمد کافی دانست.

به گزارش افکارنیوز، هر از چندی ماموران سد معبر و کارکنان شهرداری به مقابله با دستفروشان می پردازند هرچند این گونه اقدامات نه تنها فایده ندارد بلکه سبب برخوردهای خشن و گاه فیزیکی میان دستفروشان و ماموران می شود.

معمولا در اسفندماه و شب عید بر تعداد دستفروشان افزوده می شود و ماموران سد معبر نیز تقریبا کاری در برابر این افراد نمی توانند انجام دهند.

رییس انجمن علمی مددکاری ایران درباره برخورد با دستفروشان می گوید: معمولا بسیاری از شهروندان بارها شاهد درگیری ماموران سد معبر با دسفروشان بوده ایم البته این مساله با شدت و ضعف برخورد ماموران و دستفروشان متفاوت بوده است.

مصطفی اقلیما اظهار می کند: بر اساس تحقیقات بیش از نیمی از دستفروشان معمولا نیاز واقعی ندارند و زیر نظر باندها و مافیا اقدام به فروش اجناس بی کیفیت و... می کنند.

وی می افزاید: در زمینه مقابله با پدیده دستفروشان و مشاغل کاذب برخوردهای خشن و قهرآمیز هیچ گاه نتیجه مطلوب نمی دهد.

وی بیان می کند: این گونه برخوردها به بحرانی شدن شرایط می انجامد و سبب می شود تا در صورت محق بودن نهادها و دستگاه های قانونی، جامعه دربرابر برخورد با دستفروشان و... واکنش منفی نشان دهد.

وی تاکید می کند: شرایط نامناسب اقتصادی سبب گسترش چنین مشاغلی می شود به همین دلیل اگر دولت و مسوولان به دنبال حذف این پدیده هستند باید وضعیت اقتصادی را بهبود بخشند تا در نتیجه وضعیت درآمد و معیشت مردم نیز سامان یابد.

اقلیما عنوان می کند: وقتی افراد حقوق مکفی دریافت کنند به حتم دنبال کسب درآمد بیشتر از طریق دستفروشی و پهن کردن بساط نمی روند و ه این صورت کم کم بساط این شغل کاذب برچیده می شود.

وی تاکید می کند: البته هیچ گاه نمی توان انتظار داشت که این پدیده و یا مواردی مانند زباله گردی، مشاغل غیر قانونی و کاذب به طور کامل و 100درصد برچیده شود زیرا تقریبا امری غیرممکن است اما با برنامه ریزی و استفاده از روش های علمی و اصولی و توسعه مضاعف وهر چه بیشتر فرصت های شغلی از گرایش افراد و گروه ها به چنین فعالیت هایی می توان جلوگیری کرد.

این آسیب شناس اجتماعی می گوید: شهرداری و دولت با همکاری یکدیگر و با ساماندهی و در نظر گرفتن محدوده ها و مناطق خاص می توانند پدیده دستفروشی و سایر آسیب های اجتماعی را به طور صحیح مدیریت کنند و با این کار بار دیگر نظم و آرامش به شهرهای بزرگ به ویژه تهران بازگردد.

وی بیان می کند: در تمامی دنیا و حتی کشورهای توسعه یافته موضوع دستفروشی وجود دارد اما بیشتر کالاهای عرضه شده توسط دستفروشان بیشتر در حوزه صنایع دستی و تولیدات خانگی است که مسوولان کشور ما نیز باید با الگوبرداری از این روش ها، صنایع دستی، تولیدات خانگی و... را تقویت کرده و محل ها یمناسب برای عرضه و فروش آنها در نظر بگیرند و این صورت بخش عمده دستفروشان به جای جذب در باندها سعی می کنند تولیدات خود را با قیمت مناسب به شهروندان عرضه کنند.