گروه اجتماعی – معمولا هر سال کارشناسان حفاظت از محیط زیست هشدارهای فراوانی نسبت به جمع آوری پسماندها و امحاء صحیح برای مواد و وسایل می دهند.

به گزارش افکارنیوز، یکی از وسایل پرکاربرد در کشورمان لامپ های کمک مصرف است که  معمولا هشدارهایی نسبت به خطرناک بودن آنها به گوشمان خورده است.

در کشورمان معمولا هر سال حدود 20میلیون شعله از انوع لامپ های فلورسنت استفاده می شود که به دلیل نبود سیستم جمع آوری مناسب و امحاء علمی این لامپ ها می تواند خطرات جدی برای افراد جامعه و همچنین محیط زیست داشته باشد.

به گفته برخی کارشناسان هنگامی که لامپ های کم مصرف می شکنند جیوه استفاده شده در تولید آنها در فضا رها شده و می تواند صدمات جدی بر سلامت افراد به ویژه بر روی سلامت مغز جنین، کودکان وخردسالان بگذارد.

این لامپ ها به عنوان زباله های خطرناک معمولا از سوی غرفه های بازیافت و یا سایر دستگاه ها تحویل گرفته نمی شوند بلکه کارشناسان شهرداری توصیه می کنند در صورت سوختن و یا شکستن این لامپ ها را در درون 2 کیسه نایلونی قرار داده و بین مخزن زباله انداخته شود تا بدین صورت در سایت های جمع آوری زباله و بازیافت قابل جداسازی باشند و با روش های علمی امحاء شوند.

نبود سیستم جمع آوری مناسب و علمی برای چنین زباله های خطرناکی را می توان از نقاظ ضعف دستگاه های مسوول کشور دانست و دولت باید با حمایت از بخش خصوصی زمینه فعالیت آنها در این زمینه را فراهم سازد تا بیش از این شاهد آلودگی محیط زیست و به مخاطره افتاده سلامت کارگران شاغل در سایت های جمع آوری زباله به دلیل وجود زباله های خطرناک نباشیم.