به گزارش افکارنیوز،

حمید دنیایی  اظهار داشت: در راستای تعیین تکلیف تعاونی هایی که به هدف خود رسیده اند و بر اساس اختیارات مذکور در ماده 54 قانون تعاون و دستورالعمل تعیین تکلیف تعاونی های مسکن این اقدام انجام شده است.

وی تصریح کرد: در نتیجه بررسی های کارشناسی انجام شده در سال گذشته تعداد 50 واحد تعاونی که عملکرد مطلوبی نداشته اند شناسایی و انحلال آنها به اداره ثبت اعلام گردیده است

مدیرامور تعاون اداره کل تعاون ،کار ور فاه اجتماعی استان زنجان گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در سال 95 آگهی انحلال 14 واحد از تعاونی های یادشده توسط اداره ثبت اسناد و املاک صادر و پیگیری‌های لازم جهت صدور آگهی انحلال مابقی آنها نیز در دست اقدام است.

دنیایی خاطرنشان کرد:  بر اساس ماده 19 آئین نامه اجرایی قانون تعاون هیئت مدیره تعاونی هایی که آگهی انحلال آنها صادر گردیده بایستی ظرف حداکثر یک ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی جهت انتخاب سه نفر هیئت تصفیه اقدام نموده و مدارک مربوطه را جهت ارسال به ثبت به ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان ها تسلیم کند.

وی افزود: مسئولیت و تبعات ناشی از عدم اقدام و برگزاری مجمع عمومی اشاره شده به عهده آخرین هیئت مدیره می باشد. 

مدیرامور تعاون اداره کل تعاون ،کار ور فاه اجتماعی استان زنجان خاطرنشان کرد:این اقدام در راستای نظارت بر فعالیت تعاونی های مسکن و جلوگیری از فعالیت مجدد تعاونی های مسکن به هدف رسیده انجام شده است .

وی تصریح کرد: به منظور هدایت نقدینگی های مردم به سمت تولید و اشتغال در سالی که توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل نامگذاری شده است این اقدامات در سال جاری نیز با جدیت دنبال می شود.