به گزارش افکارنیوز،

مهدی باقری امروز در گفت و گو باموج رسا، اظهار داشت: در سال گذشته طرح مرمت بازار زنجان تهیه شده است که در سال جاری در صورت اختصاص بودجه لازم اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه از سوی کارشناسان میراث فرهنگی استان بازار زنجان ارزیابی شده است، افزود: مکان هایی که نیاز به مرمت دارند، در سال جاری مرمت می شود.

مسئول امور پایگاه های میراث فرهنگی استان زنجان با اشاره به اینکه در زمان مرمت به دلیل اینکه مصالح پوسیده است، حین انجام کار حجم کار افزایش می یابد، گفت: نمی توان میزان بودجه را پیش بینی کرد.

باقری با بیان اینکه سراها و مساجد بازار زنجانی بررسی شده است، گفت: مکان هایی که نیاز فوری به مرمت دارند، از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مرمت می شود.

وی با اشاره به اینکه مرمت ها بر روی کل بازار صورت می گیرد، گفت: در سال گذشته برنامه ریزی های انجام شده، اجرایی شد.

این مسئول با اشاره به کف سازی و کانال سازی در بازار توسط میراث فرهنگی گفت: برخی از سراهای بازار فرسوده شده است که نیاز به مرمت دارد.

مسئول امور پایگاه های میراث فرهنگی استان زنجان با بیان اینکه ایزلاسیون برخی قسمت های بازار به دلیل عدم رعایت بازاریان در حال حاضر با مشکل مواجه است، گفت: برخی قسمت برای چندین بار مرمت می شود.

باقری با اشاره به افزایش بارندگی در سال جاری گفت: پیش بینی می شود که امسال میزان آسیب به طاق ها افزایش یافته باشد.

وی با بیان اینکه در حوزه مرمت اگر کسبه بازار همکاری لازم را در خصوص حفظ و نگهداری داشته باشند،فعالیت میراث فرهنگی تسهیل می شود.

مسئول امور پایگاه های میراث فرهنگی استان زنجان کمبود اعتبارات یکی از مشکلات مرمت عنوان کرد و افزود: کل بازار هر سال مرمت می شود.

باقری با اشاره به وجود بافت و مصالح فرسوده در بازار، گفت: این موضوع موجب می شود تا بازسازی همواره در این مکان وجود داشته باشد.