به گزارش افکارنیوز،

رقیه برکاتی «بانوی کار آفرین ایجرودی» درگفت و گو با ایجرود خبر، با بیان اینکه پرورش شتر مرغ را به صورت خانوادگی راه اندازی کرده اند، اظهار کرد: با پرورش شتر مرغ برای دو نفرشغل ایجاد شده است.

 

 

وی با اشاره به اینکه محور اصلی اقتصاد مقاومتی بهره وری است، افزود: مغازه نانوایی که در روستا سفید کمر راه اندازی کرده ام  و نان اهالی را تامین می کند را سه بانو می چرخاند که با راه اندازی نانوایی در روستا برای سه نفراشتغال ایجاد شده است.

برکاتی با بیان اینکه با 15 میلیون تومان سرمایه اولیه به پرورش قارچ مشغول شده ام که با پرورش قارچ برای 7 نفر اشتغال ایجاد شده است، ادامه داد: درست است که برخی از مشکلات می تواند برای رسیدن جوانان به اهداف آن ها سدی بشمار آید اما جوانان ایرانی ثابت کرده اند در هر برهه از زمان و در سخت ترین شرایط بهترین قفل شکن مشکلات بوده اند.

 

کار آفرین ایجرودی با اشاره به اینکه اگر جوانان بدون تلاش منتظرحمایت باشند هرگز موفق نمی شوند، تصریح کرد:تا بحال از کارم نا امید نشده ام و تصمیم دارم کارم را گسترش دهم.

وی با بیان اینکه خانواده موثرترین و اصلی ترین مشوق جوان برای شروع کار و استقلال مالی او می باشد، بیان کرد: مسئولین نیز با حمایت جوانان در کنار خانواده ها به تحقق اقتصاد مقاومتی و برای نقش بر آب شدن نقشه شوم دشمنان کمک اعظیمی هستند.

کارآفرین ایجرودی با اشاره به اینکه هر کاری توام با سختی و مشکلات است، تصریح کرد: گاهی شخص برای شروع کار یا توسعه آن بامشکلات مالی و کمبود سرمایه  روبرومی شود وگاهی ناامیدی در آن کار موجب دلسردی وی از ادامه راه شده و انسان دیگر تمایلی برای انجام آن کار را ندارد اما با همه این مسائل هرگزاز کارم نا امید نمی شوم.

برکاتی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی در واقع ایجاد فرصت شغلی است، گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری(مدظله) بر تولید داخل تاکید دارند با راه اندازی تولید داخل و حمایت از تولید داخل توسط مردم و مسئولین تحقق اقتصاد غنی کشور و عاری از وابستگی دور از دسترس نیست.