به گزارش افکارنیوز،

ایمنی در صنعت ساخت و ساز با زیاد شدن جوامع بشری و ایجاد ساختمانها و برجهای بلند و آسمان خراشها درمناطق مرتفع و تحولات شگرد در صنعت‌ ساخت و ساز، تکامل و پیشرف دراین صنعت بوجود آمده و همچنین رشد روزافزون و سریع تکنولوژی، ارایه و ابداع روشهای جدید در صنایع می‌توان از تحدید خطرات و حوادث طبیعی گوناگون در محیط فعالیت زندگی ما - محیط کار، منازل - بطور کلی در همه‌جا جلوگیری کنیم. ریزش آوار ساختمان سه طبقه در حال ساخت در خیابان جمهوری زرین آباد ایجرود حادثه آفرید که خوشبختانه تلفات جانی نداشت، اما موجب وارد شدن خسارت به یک دستگاه خودروی سواری پژو شد. علت اصلی بروز این  حادثه متاسفانه رعایت نکردن اصول ایمنی بوده  که به راحتی قابل پیشگیری است ، گفتنی است شروع عملیات ساختمانی صرفا پس از صدور مجوز احداث بنا نیست بلکه با ایجاد سازه های حفاظتی محصور کننده از احتمال سقوط و ریزش ابزار کار یا مصالح ساختمانی باید جلوگیری به عمل آید که یکی از مشکلات امروز در جوامع شهری، به رعایت نکردن ضوابط ایمنی است و این در حالی است که هر سال این بی‌توجهی‌ها باعث وارد شدن خسارت‌های بی‌شمار مالی و جانی و بروز حوادثی تلخ از جمله فوت، نقص عضو و از کارافتادگی شده و می‌شود.