به گزارش افکارنیوز،

در دهه های اخیر پدیده حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی به یکی از معضلات مهم شهرها به ویژه شهرهای بزرگ و صعنتی تبدیل شده است.

حاشیه نشینی در زنجان از جمله معضلات بزرگی است که متاسفانه در مناطق مختلف شهر زنجان رواج داشته و مردم حاشیه نشین نیز رغبتی برای خروج از حاشیه نشینی ندارند.

از جمله مشکلات حاشیه نشینیان شهر زنجان نبود امکانات و شرایط کافی برای ساخت و ساز و برون رفت از وضعیت موجود است.

توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه نشینی را می توان بهترین نوع مواجهه با این معضل شهری دانست.

در این راستا باید خانوارهایی که در حاشیه شهر زندگی می کنند توانمند شده تا بتوانند خود را به شرایطی برسانند که بتوانند محل زندگی و خانه های خود را بر اساس باید ها و نباید های شهری بسازند.

با توجه به نبود زیر ساخت های کافی در حاشیه های شهر زنجان، از جمله جنوب شهر زنجان که حاشیه نشین های زیادی را در خود جای داده است، شهرداری نیز باید به زیر ساخت های این مناطق توجه کند تا شهر زنجان حاشیه نشینان زیادی را در خود  جای ندهد.

تصاویر زیر تنها گوشه ای مناطق حاشیه نشین جنوب شهر زنجان است که در ادامه می بینید.

پدیده حاشیه نشینی معضلی که گریبان گیر شهر زنجان است تصاویر

پدیده حاشیه نشینی معضلی که گریبان گیر شهر زنجان است تصاویر

پدیده حاشیه نشینی معضلی که گریبان گیر شهر زنجان است تصاویر

پدیده حاشیه نشینی معضلی که گریبان گیر شهر زنجان است تصاویر

پدیده حاشیه نشینی معضلی که گریبان گیر شهر زنجان است تصاویر

پدیده حاشیه نشینی معضلی که گریبان گیر شهر زنجان است تصاویر

پدیده حاشیه نشینی معضلی که گریبان گیر شهر زنجان است تصاویر

پدیده حاشیه نشینی معضلی که گریبان گیر شهر زنجان است تصاویر