به گزارش افکارنیوز،

به نقل از مهرزنجان، خیابان‏ ها و کوچه ‏ها، آرام آرام سیمای دیروزین خود را از دست می دهد و کودکانِ کیف به دوش، نوجوانان و جوانان کتاب در دست و خنده‏ها و گفتگوها  و مهربانی ها دیروز جای خود را به دویدن‏ ها، فریاد زدن‏ ها، بازی‏های رایانه ای، استعمال قلیان، نگه داری حیوانات در خانه و پرسه زدن ‏های خیابانی می ‏سپرد.

شیشه همسایه شکسته می ‏شود، پیرمردی خشمگین و پرخاشگر سر از پنجره بیرون می ‏آورد و با صدای لرزان می ‏گوید، از دست شما و مزاحمت ‏های شما به کجا برویم؟ چرا این ‌قدر آزار و اذیت می رسانید؟ مگر شما کار و زندگی ندارید؟

ای کاش فقط همین بود، موتورسواری، تک چرخ زدن ‏ها، پرسه زدن بی هدف در خیابان ها و ده‏ها فعالیت دیگر، که اکثر آن‏ ها موجب آزار و اذیت شهروندان و همسایگان و هم محلی ‏ها می شود.

در گستره خیابان‏ها و جوامع شهری، گروهی از جوانان را مشاهده می ‏کنی که بی ‏هدف و سرگردان قدم می ‏زنند، جمعی محو ویترین‏ های رنگارنگ و لباس‏های عجیب و غریب پاساژها می شوند که چشم ‏ها و دل‏ ها را می ‏ربایند و گروهی نیز پاتوق همیشگی و فراغت خود را به قهوه خانه ها اختصاص داده اند.

اینجا یک سوال اساسی مطرح است که این افراد دائم الحضور در پرسه های خیابانی و قهوه خانه ها کاری جزء این فعالیت ها نداشته و یا برای خود در زندگی مشغولیتی ندارند که به این کارهای دور از شأن جوان ایرانی روی آورده اند و انگار که مسئولان شهری نیز این مشکلات جوانان را نمی بینند و یا عینک ندیدن را بر چشم زده اند که برای آن مرهمی نمی اندیشند.

و انگار در این شهر مکان و تفرجگاهی برای سپری کردن اوغات فراغت جوانان و نوجوانان به سبک ایرانی و اسلامی ندارد.

تعریف " فراغت "در لغت ‏نامه دهخدا به ‏معنای فرصت و مهلت، مجال، آسایش و آرامی و استراحت، ضد گرفتاری از کار و شغل آمده است، در معنای متعارف و عرفی آن گفته شده که منظور از فراغت، فرصت و زمانی است که انسانِ مسئولیت‏ پذیر، هیچ‏ گونه تکلیف یا کار موظّفی، عهده ‏دار نبوده، زمان در اختیار اوست که با میل و انگیزه شخصی به امر خاصی بپردازد.

گذراندن اوقات فراغت، یکی از نیازهای اساسی و پایه ای انسان ها و مخصوصا نوجوانا وجوانان است، چگونگی گذراندن اوقات فراغت مانع از گسترش بزهکاری جوان شده و استفاده نادرست آن می تواند سرنوشت جوانان را تهدید کند.

اوقات فراغت چنان در پدیده جوانی تنیده است که باید آن را منشاء شناخت و به رسمیت شناخته شدن دوران جوانی و هویت دانست، تأثیرات مهمی که گذران اوقات فراغت در دوران معاصر بر فضای سیاست فرهنگ، اقتصاد و بر جوامع و خانواده و جوانان گذاشته است نه تنها مصرف کنندگان صنعت اوقات فراغت بلکه تولید کنندگان کالاهای فراغت را نیز به تنوع طلبی و ساختار شکنی بنیادها وادار کرده است.

نیمی از جمعیت ایران را نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند، جمعیتی که با برنامه ریزی صحیح از انرژی های فراوان و متراکم آن ها می توان برای سازندگی کشور استفاده کرد و در عین حال بی توجهی به آنها تشدید انحرافات و آسیب های اجتماعی را در پی خواهد داشت.

به همین جهت غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان مسأله مهمی است و نباید آن را به برنامه های محدودی خلاصه کرد که معمولا ادارات دولتی پس از پایان سال تحصیلی و آغاز تعطیلات تابستانی تدارک می بینند، که پرکردن بهینه اوقات فراغت بحثی فرابخشی تلقی می شود و تمام مجموعه های فرهنگی در این کار دخیل هستند.

واین بار قضاوت با خود شماست،آیا مسئولان شهری زنجان تا به حال برای غنی سازی اوغات فراغت جوانان و نوجوانان و حتی خانواده های زنجانی برنامه خاصی و مکان خاصی را تدارک دیده اند؟!