به گزارش افکارنیوز،

رضا سرافرازی شامگاه چهارشنبه  افزود: از زمانی که شورای حفاظت از منابع آب و خاک در سطح استان ها تشکیل شده است به صورت فعال با صاحبان چاه های غیرمجاز برخورد می شود و اولویت برخورد با دارندگان چاه هایی است که بعد از سال 85 حفر شده اند.

وی بابیان اینکه شواری حفاظت، علاوه بر وزات نیرو، متشکل از استانداری، سازمان جهاد کشاورزی و قوه قضائیه است که نیروهای انتظامی نیز ملزم به همکاری هستند یادآورشد: با توجه به کاهش شدید منابع آب زیرزمینی، حفاظت از منابع آب بحثی جدی به شمار می رود چراکه این منابع امانتی از گذشتگان در نزد ماست و ملزم هستیم آن را به نسل آینده منتقل کنیم.

وی ادامه داد: متاسفانه روند کاهش آب زیر زمینی در کشور بسیار شدید است به طوری که براساس برآورد وزات نیرو 120 میلیارد مترمکعب از منابع آب استراتژیک کشور برداشت شده است.

مدیر کل امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: بیش از 350 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور فعال است که در شورای حفاظت نسبت به برخورد با چاه ها تصمیم گیری می شود.

سرافرازی، چاه های غیر مجاز را 2 دسته نام برد و افزود: تعدادی از این چاه ها قبل از سال 85 حفر شده اند که باید بر اساس قانون تعیین تکلیف شوند و200 هزار حلقه نیز بعد از این سال حفر شده اند که باید مانع برداشت آنها شد.

وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی منعی در این خصوص نمی بیند، چرا که معتقد است اگر آب پایداری وجود داشته باشد با کیفیت مناسب و مطلوب می تواند، برنامه های بهره وری از آب که منجر به افزایش تولید در واحد سطح می شود را متناسب با آب پایدار عملیاتی کند.

مدیر کل امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: با برداشت مازاد بر ظرفیت از سفره های زیر زمینی، کیفیت آب های زیر زمینی نیز سالانه افت پیدا می کند و این مسئله اثر سویی در خاک کشاورزی می گذارد و موجب تهدید شدید خاک شود.

سرافرازی، آب را منبعی تجدیدپذیر عنوان کرد و یادآورشد: 500 سال زمان لازم است تا یک سانتیمتر خاک تولید شود از این جهت باید توجه ویژه ای به خاک داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: قانون طرح جامع خاک توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده و در مجلس مطرح است که چند ماه آینده براساس پیگیری های انجام شده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

مدیرکل امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: برنامه های وزارتخانه در این طرح گنجانده شده ضمن اینکه در برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور نیز برنامه های حفاظت از خاک و افزایش مواد آلی آن و حفظ کیفیت خاک های کشاورزی به طور مفصل بیان شده است.

سرافرازی تاکید کرد: به دلیل شرایط اقلیمی کشور که در منطقه گرم و خشک قرار گرفته ایم اکثر خاک ها خاصیت شور و قلیایی دارند و متاسفانه میزان خاک های مناسب کشاورزی شاید زیر 25 درصد باشد ضمن اینکه 60 درصد از زمین های کشاورزی کشور میزان مواد آلی کمتر از حد استاندارد و به میزان نیم درصد دارند که این میزان در دنیا 2 درصد است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: باید خاک های کشاورزی نیز محافظت شود و علاوه بر تهدیدهایی که به لحاظ کیفیت آب متوجه خاک است، موضوع تغییر کاربری زمین ها که بیشتر در زمین های مرغوب حاشیه شهرها و روستاها انجام می شود و تهدیدی جدی برای خاک مرغوب کشاورزی است، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.