به گزارش افکارنیوز،

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشوردر گفتگو با خبرنگار ما  با اعلام این خبر گفت: با آماری که از کشورهای مختلف و ورودی آنها به کشورمان داریم و با توجه به اجرای برجام و سیاست های 2 سال گذشته دولت یک افزایش را شاهد بودیم.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور از افزایش 50 درصدی ورود گردشگران آمریکایی به کشورمان در سال گذشته نسبت به سال 93 اشاره کردو افزود: در سال گذشته با توجه به محدودیت که کشور آمریکا برای 38 کشور ایجاد کرده بود اما با این عمل 31 کشور از این تعداد شاهد افزایش ورود گردشگران به ایران بودیم.

سلطانی فر در ادامه به پیگیری مشکلات شهر ستان گرمسار در این سفر اشاره کردو گفت: در این جلسه مسایل و مشکلات مختلف از جمله تامین آب، آموزش عالی و گردشگری مطرح شد که در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری تصمیاتی اتخاذ شد و در زمینه های حوزه آب، ارتباطات، و آموزش عالی از طریق وزارتخانه ها پیگیری انجام خواهد شد تا خواسته های مردم این شهر ستان در این سفر با اجرای پروژه های مختلف با اعتبار حدود 1 هزار میلیارد تومان ظرف 2 سال تحقق پیدا کند تا اثار این سفر حس شود.