به گزارش افکارنیوز،

غلامرضا حسنی غربا بعدازظهر امروز در نشست شورای حفاظت از منابع آبی استان سمنان با اشاره به افزایش نیم تا یک و نیم درجه سانتی گرادی دمای هوا در تابستان امسال در استان سمنان اظهار داشت: تداوم خشک‌سالی و همچنین تغییر اقلیم ازجمله دلایل عمده گرم‌تر شدن هوا در این استان است.

وی با اشاره به خشکسالی‌های متناوب در استان سمنان گفت: متأسفانه تغییر اقلیم اثرات نامطلوب بسیاری دارد که افزایش دما و کاهش بارش از عمده این تأثیرات به شمار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره به سایر اثرات تغییر اقلیم در استان سمنان گفت: افزایش تبخیر، کاهش میزان بارندگی و به‌تبع افزایش دما نسبت به سالهای گذشته ازجمله اثرات تغییرات اقلیمی در استان سمنان است.

حسنی غربا با اشاره به برخی تحقیقات در خصوص آثار تغییرات اقلیم در استان خاطرنشان کرد: متأسفانه تغییرات اقلیم تبعات زیادی داشته و بخش‌های زیادی را درگیر کرده است لذا برای ارائه مدیریت بهتر و همچنین جلوگیری از تبعات تغییرات اقلیم باید به نتایج مطالعات توجه کرد.

رگباری بودن بارش‌ها در سمنان از آثار تغییر اقلیم است

مدیرکل هواشناسی استان سمنان بابیان اینکه بارش‌های اخیر در استان سمنان بیشتر به‌صورت رگباری بوده است گفت: رگباری بودن بارش‌ها در سمنان از آثار تغییر اقلیم است.

حسنی غربا با اشاره به‌ضرورت توجه به روند تغییر اقلیم گفت: رگباری بودن بارش‌ها در سمنان از آثار تغییر اقلیم است که باید با توجه جدی به آثار تغییر اقلیم این مهم را به‌خوبی مدیریت کرد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 60 درصد بارش‌ها در استان سمنان رگباری بوده که در صورت عدم توجه و مدیریت مناسب تغییر اقلیم می‌توان خسارات زیادی را ایجاد کند