به گزارش افکارنیوز،

کاربر فضای مجازی در خصوص بازدید رییس مجلس از بیمارستان امام خمینی در توییتی نوشت: در یک ماه اخیر؛ حضور بین مردم خوزستان، و سرزده در بین صیادان و مردم مازندران

و امروز، سرزده در بخش کرونایی بیمارستان امام خمینی تهران

آقای قالیباف که چشم رییس ستاد کرونا را دور دیدی، منتظر حمله از یمین و یسار باش!

قالیباف