به گزارش افکارنیوز،

صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی امروز ( سه شنبه ۱۵ مهرماه) را در ادامه مشاهده می‌کنید.

روزنامه های 15 مهر 99

روزنامه های 15 مهر 99

اگر ترامپ بمیرد/ موشک‌ها به پایتخت‌ها می‌رسند؟ / انتقال پایتخت به ICU

روزنامه های 15 مهر 99

روزنامه های 15 مهر 99

روزنامه های 15 مهر 99

روزنامه های 15 مهر 99

روزنامه های 15 مهر 99

روزنامه های 15 مهر 99

اگر ترامپ بمیرد/ موشک‌ها به پایتخت‌ها می‌رسند؟ / انتقال پایتخت به ICU

اگر ترامپ بمیرد/ موشک‌ها به پایتخت‌ها می‌رسند؟ / انتقال پایتخت به ICU

روزنامه های 15 مهر 99

روزنامه های 15 مهر 99

اگر ترامپ بمیرد/ موشک‌ها به پایتخت‌ها می‌رسند؟ / انتقال پایتخت به ICU

روزنامه های 15 مهر 99