به گزارش افکارنیوز،

علیرضا سلیمی در خصوص صحبت های رئیس جمهور در راستای تلاش وزارت امور خارجه و سایر نهادها برای آزادسازی پول های بلوکه شده ایران، گفت: طرح این موضوع قابل تامل است زیرا اگر چنین موضوعی در قالب دستور انجام شده، باید خیلی زودتر از اینها به نتیجه می رسید.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر در گذشته این اقدامات انجام شده و اکنون طرح این موضوع تاکید مجدد بشمار می رود، باید پاسخ داده شود چرا بیشتر تلاش نشده زیرا مشکلات متعددی برای مردم ایجاد شده است. بر این اساس می توان گفت افرادی که در این راستا کوتاهی یا غفلت کرده اند لیاقت داشتن مسئولیت را ندارند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: چنین رویه ای نشان می دهد دولت با مردم صادقانه صحبت نکرده است زیرا آنها عامل شکست تحریم را مذاکره می دانستند و تاکید کردند با زبان مذاکره باید با دنیا صحبت کرد اما از ظرفیت های داخلی غفلت صورت گرفت.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در جریان روند برگزاری مذاکرات برجامی صحبت از 110 الی 180 میلیارد پول بلوکه شده بود تا مردم با این مذاکرات همراهی کنند اما به نظر نمی رسد رقم این پول ها در این حد باشد.