به گزارش افکارنیوز،

 سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلام در تشریح دستورکار کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: در چند جلسه اخیر کمیسیون بررسی بسته‌های دهگانه اصلاح آیین‌نامه داخلی برای کارآمد‌تر کردن مجلس در دستورکار اعضا قرار داشت.

 وی در همین راستا، افزود: کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در چند جلسه گذشته کار بررسی و رسیدگی به 10 بسته پیشنهادی اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس را آغاز کرده است که این بسته‌ها پس از بررسی کارشناسی در نشست‌های هفتگی این کمیسیون برای تصویب به رأی اعضا گذاشته خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در همین راستا، ادامه داد: این جلسات کارشناسی با هدف تصویب بسته‌های دهگانه تشکیل نشده بود، بلکه با هدف بررسی پیشنهادات و نظرات کارشناسی اعضای کمیسیون و سایر نمایندگان غیر از کمیسیون برگزار شده بود.

محمودی در تشریح بسته‌های دهگانه اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، بیان داشت: شفافیت آرای نمایندگان، صیانت از مجلس و نمایندگان ــ کارآمدی مجلس در عرصه قانون‌گذاری، کارآمدی مجلس در عرصه نظارت ــ بازنگری در نقش و اثربخشی هیئت رئیسه، بازنگری در ساختار و تشکیلات شبکه نیروی انسانی مجلس، بازنگری در نقش و اثربخشی کمیسیون‌ها، تسریع در نحوه رسیدگی به اعتبارنامه‌ها، بازنگری در نحوه جابه‌جایی نمایندگان در کمیسیون‌ها و همچنین بازنگری در فعالیت و اختیار کمیسیون اصل نود از بسته‌های مطروحه برای اصلاح آیین‌نامه در جهت کارآمدتر کردن قوه مقننه است.

نماینده مردم شهرضا در مجلس با بیان اینکه تا کنون کار کارشناسی به‌روی 5 بسته پیشنهادی انجام شده و بررسی سایر بسته‌ها در دستورکار است، گفت: پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، بسته‌های باقی‌مانده نیز بررسی و در صحن علنی کمیسیون به رأی گذاشته خواهند شد و بسته‌های پیشنهاد‌ی برای بررسی و تصویب همه نمایندگان به‌صورت جداگانه به جلسه علنی مجلس ارائه خواهد شد.