عباس مقتدایی خوراسگانی با اشاره به بازدیدهای اخیر بازرسان آژانس از تاسیسات هسته‌ای کشورمان گفت: ایران در طول سال‌های گذشته بالاترین حد همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را داشته است. با توجه به ملاحظات متعددی که مطرح بوده عملاً بیشترین میزان دسترسی هایی که یک عضو آژانس به بازرسان داده، ایران بوده است.

وی با بیان این که بازرسی های شدید و سر زده فقط برای ایران  اتفاق افتاده، ادامه داد: با این وجود حد مورد نیاز تشخیص های آژانس شامل ایران نشده بر این اساس ایران تنها کشوری محسوب می‌شود که در زمینه‌های مختلف، بالاترین حد همکاری‌ها را با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته  است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: ایران تاکنون فراتر از تعهدات خود با آژانس همکاری داشته اما این نهاد به مسئولیت های خود در قبال جمهوری اسلامی ایران آن گونه که شایسته بوده، عمل نکرده است.

وی افزود: به نظر می رسد که روزها و هفته‌های آینده آژانس باید ثابت کند که در خصوص کشورها تبعیض قائل نیست و پاسخ مناسب به همکاری های ایران را بدهد.

مقتدایی با اشاره به تبلیغات و فضاسازی رژیم صهیونیستی علیه برنامه هسته‌ای ایران،  گفت: با توجه به اینکه رژیم اشغالگر قدس سلاح هسته ای در اختیار دارد اکنون آژانس قبل از هرگونه موضع‌گیری و پذیرش دیدگاه رژیم صهیونیستی، باید موضوع خلع سلاح اتمی این رژیم را مورد توجه و اقدام قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین کشورهایی که ناقض پیمان های بین المللی هستند نمی‌توانند در مورد کشورهایی که صلح آمیز بودن رفتارهای آنها اثبات شده، سخنی بگویند.