به گزارش افکارنیوز،

 ابراهیم عزیزی ضمن محکوم کردن تحریم 18 بانک ایرانی از سوی آمریکایی ها، آن را اقدام جدیدی ندانست و گفت: کاخ سفید همواره از ابزار تحریم به عنوان حربه ای علیه ایران و در شرایط کنونی برای تبلیغات انتخاباتی ترامپ استفاده می کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: در این شرایط جمهوری اسلامی ایران باید بتواند از فرصت استفاده کرده و نظام اقتصادی، بانکی، تولیدی و بخش های مختلف صنعتی را احیا و به سمت خودکفایی گام بردارد.

وی در ادامه تحریم را رفتاری غیرانسانی و ضد حقوق بشری توصیف کرد و افزود: تحریم این بانک های ایرانی مستقیما موضوع غذا و دارو را هدف قرار داده و سعی دارد جمهوری اسلامی ایران را از تأمین نیاز دارویی و غذایی محروم کند.

عزیزی اضافه کرد: این نوع اقدام ضد بشری از سوی کشورهایی که ادعای پیشرفت و دفاع از حقوق بشر را دارند نشان دهنده این است که حقوق بشر تنها شعاری برای آمریکا و هیأت حاکمه این کشور است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: تحریم بانک هایی که در حوزه غذا و دارو فعالیت تخصصی انجام می دهند آن هم در زمانی که پاندمی کرونا در ایران هم مانند دنیا وجود دارد، قطعا اقدامی خلاف حقوق بشر است.

رئیس کمیته امنیت ملی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه دیپلماسی کشورمان باید به صورت جدی و قاطع وارد معادلات بین المللی شده و از حالت انفعالی که نسبت به واکنش اروپایی ها دارد، خارج شود چرا که ما نیازی به ابراز تأسف اروپایی ها نداریم و منتظر اقدام حقوقی و قانونی آنها هستیم.