به گزارش افکار نیوز به نقل از روزنامه کیهان،اين خبر را روزنامه زنجيره اي- اجاره اي آرمان عنوان كرد و از قول علي محمد حاضري نوشت قرار است در جلسه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، براي جريان اصلاح طلبان بدلي تصميم گيري شود.

این روزنامه با اعلام «جمع آوری اصلاح طلبان بدلی از ویترین اصلاحات»، آنها را «منفعت طلب»، «تازه به دوران رسیده»، «کسانی که با حضور در انتخابات مجلس از آرمان های اصلاح طلبان عدول کردند»، «افرادی که با رسانه های رقیب گفت وگو و حرف های خوشایند آنها را بیان می کنند»، «افراد ناپخته»، و «بازیگر برای اردوگاه» توصیف کرد اما ملاک تمایز اصلاح طلبان واقعی از بدلی را توضیح نداد.

به عبارت دیگر اگر مسئله تحریم انتخابات یا حضور در آن ملاک باشد، علی القاعده کسانی چون خاتمی و موسوی خوئینی ها(مجمع روحانیون) سردسته اصلاح طلبان بدلی خواهند بود که باید از ویترین جبهه اصلاحات کنار گذاشت. از سوی دیگر روزنامه آرمان که به فرصت طلبی و بازی میان حلقه های سیاسی معروف است، طی چند هفته اخیر در زمره محافلی بود که به واسطه کسانی چون محمد جواد حق شناس از حضور در انتخابات حمایت کرده و بنابراین جزو بدلیجات! محسوب می شود.


در حالي كه جبهه اصلاحات وضعيتي كاملا متشتت و سردرگم را طي ۶ ماه گذشته پشت سر گذاشت. آرمان مي نويسد: گروه هاي بدلي در چارچوب فعاليت هاي هماهنگ شده اصلاح طلبان[!؟] حركت نمي كنند و چنان وارد گود رقابت مي شوند كه گويي در غياب اينان اردوگاه اصلاح طلبي ويران خواهد شد.