به گزارش افکارنیوز،

عباس مقتدایی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شفافیت یکی از الزامات وظایف نمایندگی است، گفت:همان گونه که نمایندگان به مردم حوزه انتخابیه خود پاسخگو هستند، وظایف نمایندگی نیز باید علنی و آشکار انجام شود تا مواضع یک وکیل ملت در مجلس مشخص شود.

وی با  بیان اینکه  امروز شفافیت آرای نمایندگان خواسته و مطالبات مردم و خواست عمومی است که بایدمورد توجه قرار گیرد، ادامه داد:شفافیت آرای نمایندگان باعث می‌شود که نه تنها نماینده مجلس در ذهن خود بلکه نسبت به آیندگان نیز احساس تکلیف کند و اگر اینگونه شود نماینده‌ مجلس دقت زیادی در رای دادها خواهد داشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه شفافیت نباید تنها به حوزه آرای نمایندگان محدود شود، گفت: باید این شفافیت به حوزه‌های دیگر از جمله مالی و ... تسری پیدا کند.

نماینده اصفهان در مجلس با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس یازدهم باید با جدیت مسئله شفافیت که مورد تاکید قانون اساسی جمهوری‌اسلامی است را تصویب کنند، اظهار داشت: شفافیت نیز می‌تواند در بعضی مواقع و بنا بر مصلحت و حفظ منافع امنیت ملی، غیر علنی باشد. البته نمایندگان می‌توانند در مقاطعی بنا بر مصلحت، آرای خود را با مردم در میان بگذارند. در حال حاضر برخی از نمایندگان به واسطه شبکه‌های مجازی آرا و دیدگاه خود را به مردم اعلام می‌کنند.