به گزارش افکار نیوز ،کامران باقری لنکرانی در گفتگو با مهر در واکنش به انتصاب محمد شریف ملک زاده به عنوان مشاور رئیس جمهور و همچنین مشاور هاشمی شاهرودی گفت: کشورما ظرفیت های بسیار بزرگی از نیروهای انسانی جوان دارد بویژه مشاوران جوانی که بعد از سوم تیر ۸۴ این به عنوان یک رویش مهم در صحنه انقلاب به وجود آمدند و توانستند در بسیاری از زمینه ها اثرگذار باشند.

وزیردولت نهم، تاکید کرد: هم قوا و هم شخصیت های مهمی که در عرصه های مختلف اثرگذار هستند باید به جای استفاده از کسانی که دارای حاشیه هستند به جوانان بدون حاشیه اعتماد کنند زیرا این حاشیه ها باعثمی شود مبانی زیر سوال برود.

وی با بیان اینکه اگر مسوولان به مشاوران جوان اعتماد کنند نتیجه بهتری خواهند گرفت، یادآور شد: بکارگیری جوان هایی که بدون چشم داشت تنها برای پیشبرد آرمان های انقلاب در صحنه هستند، نتایج بسیار ارزشمندتری خواهد داشت.

قانون تکلیف همه را مشخص کرده و محل دعوا و تنازعی باقی نگذاشته است

همچنین سخنگوی جبهه پایداری درمورد سخنان اخیررئیس جمهور و انتقاد وی از شیوه نظارت بر دستگاههای اجرایی گفت: در نظام ما هیچ بن بست قانونی وجود ندارد، در اسناد مختلف قانونی که داریم تکلیف همه مشخص شده و محل دعوا و تنازعی باقی نمانده است.

باقری لنکرانی افزود: قانون تعیین کرده اگر بحثتفسیر قانون اساسی پیش آید مرجع تصمیم گیری شورای نگهبان، اگر موضوع اختلاف برسر تفسیر قوانین عادی باشد مرجع تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی و اگر بحثی بر سر تفسیرمقررات و آیین نامه ها به وجود آید دولت و مرجع صادر کننده آن در مقام تفسیر قرار خواهند گرفت.

سخنگوی جبهه پایداری با بیان اینکه منازعه بر سر این مباحث موضوعیتی ندارد، گفت: پرداختن به این نوع مباحث و اینکه به محل منازعه تبدیل شود خیلی جائی ندارد و در این زمینه نباید محل دعوایی شاهد باشیم.