به گزارش افکار نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن احكام دكتر محمود احمدینژاد به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر بهرام محسن‌پور

سرکار خانم دکتر پروین کدیور

سرکار خانم دکتر مژده وزیری

براساس بند(۱۳) ماده(۹) قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب ۲۹/۷ / ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزرای محترم آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری، به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عنوان «عضو شورای عالی آموزش و پرورش» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری سایر اعضای محترم آن شورا در انجام وظایف محوله موفق باشید.

محمود احمدی‌نژاد

رییس‌جمهوری اسلامی ایرانبسم‌الله الرحمن الرحیم

سرکار خانم دکتر طیبه ماهروزاده

براساس بند(۱۲) ماده(۹) قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب ۲۹/۷ / ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد شورای رؤسای محترم فرهنگستان‌های کشور، به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عنوان «عضو شورای عالی آموزش و پرورش» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری سایر اعضای محترم آن شورا در انجام وظایف محوله موفق باشید.

محمود احمدی‌نژاد

رییس‌جمهوری اسلامی ایرانبسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای غلامرضا احمدی

سرکار خانم دکتر فرحناز حدادی

سرکار خانم ونوس معافی

براساس بند(۱۴) ماده(۹) قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب ۲۹/۷ / ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش، به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عنوان «عضو شورای عالی آموزش و پرورش» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری سایر اعضای محترم آن شورا در انجام وظایف محوله موفق باشید.

محمود احمدی‌نژاد

رییسجمهوری اسلامی ایران