به گزارش افکارنیوز،

 کارگروه تهیه گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۸ با حضور معاونان رئیس کل، اعضای کارگروه تفریغ، روساء و اعضای هیئت‌های مستشاری، حسابرسان کل و همچنین مدیران کل استانی از طریق ویدئوکنفرانس تشکیل شد.

در ابتدای جلسه، عمرانی، معاون حقوقی مجلس گزارشی از روند کار و پیشرفت اقدامات انجام شده جهت برگزاری بهتر جلسات کارگروه تفریغ بودجه ۹۸ ارائه و اظهار کرد: امسال به دلیل تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و عدم حضور مستمر کارکنان دولت در ادارات و از طرفی افزایش مهلت هزینه کرد اعتبارات و حجم تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ همکاران دیوان محاسبات کشور بیش از پیش باید تلاش کنند تا گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به بهترین شکل ممکن انجام پذیرد.