به گزارش افکارنیوز به نقل از صراط، در حالي كه مسئولیت تنظیم پيش نويس احكام، بخشنامه ها وابلاغيه ها به عهده دفتر رئيس جمهور بوده و پس از تائید نهایی باید در اختیار رئیس جمهور قرار بگیرد متاسفانه بي توجهي این مجموعه باعث رخ دادن اشتباه جالبی! در حكم رئيس سازمان استاندارد شد.

در متن حکم رئیس جمهور آمده است: «بنا به پیشنهاد وزیر صنایع ومعادن» این درحالی است که ماهها از ادغام این وزارتخانه گذشته ودیگر وزیری با نام «وزیر صنایع ومعادن» وجود خارجی ندارد.

متن کامل حکم رییس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای نظام الدین برزگری

در اجرای ماده(۲۱) قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و نظر به شایستگی و تجارب جنابعالی، به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب شورای عالی استاندارد، به موجب این حکم به مدت سه سال به سمت «رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» منصوب می شوید.
گفتنی است براساس مصوبه مورخ ۲۴/۷ / ۱۳۹۰ شورای عالی اداری کشور، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به صورت یک سازمان مستقل تحت پوشش ریاست جمهوری با عنوان سازمان ملی استاندارد ایران قرار گرفته است.