به گزارش افکارنیوز،

نمایشگاه دستاورد‌های سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در گروه‌هایی تحت عنوان «امور فضایی و سنجش از دور»، «نقشه‌برداری هوایی»، « ژئوفیزیک و ژئو دینامیک»، « مرکز آبنگاری و اقیانوس شناسی»، «هوا و اقلیم شناسی»، «امور مرز»، «اطلاعات جغرافیایی» و «شتاب دهنده» برگزار شد.

امیر سرتیپ حاتمی پس از بازدید از دستاورد‌های سازمان جغرافیایی با حضور در جمع مدیران ارشد این سازمان با تبیین جایگاه و اهمیت نقش سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح تصریح کرد: این سازمان با حرکت ابتکار خلاقیت و تلاش مضاعفی که سرلوحه کار خود قرار داده است می‌تواند در آینده به قله‌های افتخار دست یابد.

وی با بیان اینکه روند تهدیدات جهانی با توجه به رشد تکنولوژی و فناوری‌های به روز دائماً در حال تغییر است، گفت: سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح در سال‌های اخیر با جذب جوانان نخبه و دانشمند و همچنین بهره گیری از دانش به روز، دستاورد‌های چشمگیری در حوزه ملی و بین المللی داشته است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌ها و مأموریت‌های سازمان جغرافیایی طیف وسیعی از خدمات کشوری و لشکری را شامل می‌شود، افزود: امروز با مفهوم جامعه اطلاعاتی روبرو هستیم؛ جامعه‌ای که تمام ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی آن، دچار تحول و به میزان رو به تزایدی به اطلاعات و بهره‌برداری از آن وابسته شده است.

وزیر دفاع با بیان اینکه امروزه استفاده از سیستم‌های مکانیزه اطلاعاتی، به دلیل ویژگی هایی، چون سرعت، دقت، سهولت دسترسی و گستردگی، به صورت روزافزونی موردتوجه است، گفت: سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح نقش خطیر و حساسی بویژه در حوزه مدیریت اطلاعات مکانی به عهده دارد.

امیر حاتمی با بیان اینکه جهان امروز از یک سو شاهد پیشرفت‌های گسترده در زمینه فناوری اطلاعات مکان محور بوده و از طرف دیگر با تعدد کاربران این فناوری مواجه است تصریح کرد: دامنه وسیعی از فعالیت‌های دولتی، خصوصی، شخصی و بویژه نظامی در کشور، متکی به اطلاعات مکانی می‌باشد و سازمان جغرافیایی این ظرفیت را دارد که نیاز‌های کشور، نیرو‌های مسلح و جامعه هدف را برطرف کند.

وزیر دفاع با بیان اینکه فعالیت‌های فضایی در هر کشوری نشاندهنده عمق فناوری و دستیابی آن کشور به دانش‌های راهبردی است تصریح کرد: جمهوری اسلامی دستاورد‌های شگرفی در حوزه ماهواره بر‌ها و ماهواره داشته است و نقش سازمان جغرافیایی دراین موضوع با توجه به مأموریت‌هایی از جمله رصد و رهگیری اجسام و سامانه فضایی در فضای بیرونی جو، هدایت ماهواره‌های بومی داخل و مدیریت ترافیک مداری و در نهایت تعیین موقعیت ماهواره‌ها در فضا نسبت به زمان، بسیار حساس و خطیر است.

وزیر دفاع در ادامه از سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح خواست با هماهنگی و هم افزایی بیشتر با سازمان‌های نیرو‌های مسلح و بخش‌های کشوری در قالب یک برنامه منسجم و هدفمند تعاملات گسترده‌ای را برقرار کند.

وزیر دفاع با بیان اینکه بستر‌ها و زیر ساخت‌های لازم در زمینه طراحی و ساخت انواع قطعات صنعتی، مدیریت اطلاعات مکانی، بهداشت و درمان، الکترونیک، هوایی، هوا و فضا، دریایی و ... در وزارت دفاع به همت جوانان متعهد و دانشمند این سازمان پایه ریزی شده است، گفت: چنانچه درخواستی از این سازمان مبنی بر برطرف کردن نیاز‌های مختلف کشور ارسال شود، بی درنگ و با اصل در اختیار گذاشتن فناوری به کمک صنایع و بخش‌های مختلف کشور می‌شتابیم.

امیر فخری رئیس سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح نیز در این بازدید با ارائه توضیحات از توانمندی‌ها و دستاورد‌های سازمان جغرافیایی گفت: تعامل با بخش‌های مختلف نیرو‌های مسلح، بخش‌های دولتی و شرکت‌های دانش بنیان از اولویت‌های سازمان جغرافیایی در دوره اخیر بوده است.