دستگاه دیپلماسی چین به پایان تحریمهای تسلیحاتی اعمال شده علیه ایران واکنش نشان داد.

ژائو لی جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در نشستی خبری در پکن و در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس نص صریح قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، دو تدبیر محدود‌کننده‌ای شورای امنیت درباره تحریم (خرید و فروش) تسلیحات متعارف و محدودیت‌های سفر علیه ایران اعمال کرده بود، هجدهم اکتبر پایان یافته است. این امر نشان دهنده تکمیل مرحله نخست از اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ است و مرحله‌ای مهم در اجرای فرایند برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) درباره برنامه هسته‌ای ایران و قطعنامه ۲۲۳۱ است.

او افزود: این مسئله ‌نشان‌دهنده موضع مشترک جامعه بین المللی برای حفظ چندجانبه گرایی و اختیارات شورای امنیت و همچنین دستاورد‌های موجود در خصوص مسئله هسته‌ای ایران و اعتبار برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است.

این سخنگو در بخش دیگری از سخنانش افزود: چین تمایل دارد همچنان با همه طرف‌ها به منظور حفظ جریان اجرای روان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه دهد، حامی حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران از طریق شیوه‌های دیپلماتیک و سیاسی باشد و ثبات و صلح و رژیم منع اشاعه (هسته‌ای) بین‌المللی را حفظ کند. قطعنامه ۲۲۳۱ سازوکار‌های روشنی برای برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی و دیگر اقدامات محدود کننده درباره ایران تعیین کرده است که باید به گونه‌ای درست اجرا شود.

ژائو لی جیان در ادامه افزود: چین همواره به حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه و منطقه خلیج (فارس) متعهد بوده است و فعالانه حامی حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران بوده است. چین در عین حال همچنان به تعامل برای رسیدگی به مسائل نظامی مطابق با سیاست‌های صادرات نظامی خودش و تعهدات بین‌المللی موجود ادامه خواهد داد.