عبدالرضا مصری طرح استیضاح رئیس جمهور را در شرایط فعلی به صلاح ندانست و گفت: علیرغم اینکه خواسته مردم به دلیل تحمل مشکلات معیشتی ، استیضاح رئیس جمهور است با این حال شرایط کشور به گونه ای بوده که این استیضاح به صلاح نیست.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه رئیس جمهور در حل مشکلات کشور موفق نبوده و کوچک ترین اقدامی که بیانگر از خودگذشتگی وی برای مردم باشد ندارد، اظهار داشت: از طرفی استیضاح در شرایط فعلی صرفا باعث می شود رئیس دولت برکنار شده و امور به معاون اول وی محول شود از این رو تیم فعلی روی کار خواهد ماند، از سوی دیگر 50 روز زمان تا برگزاری انتخابات مهلت است و در شرایطی که کرونا به اوج خود رسیده، کشاندن مردم در فصل سرما پای صندوق رأی به صلاح نیست.

وی در ادامه تحمیل هزینه استیضاح به کشور، آن هم همزمان با فرا رسیدن فصل بررسی بودجه را مطلوب ندانست و افزود: در این شرایط استیضاح نتیجه ای نخواهد داشت و تغییرات مد نظر در دولت صورت نخواهد گرفت لذا رئیس جمهور باید از انزوای اجتماعی که برای خود ایجاد کرده بیرون آمده و ارتباطش با مسئولان سایر دستگاه ها را از سر گیرد تا با کمک سایر قوا از مشکلات مردم که ناشی از سوءمدیریت ریاست جمهوری است کاسته شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: آقای روحانی باید از لاک خود بیرون بیاید و طبق سوگندی که خورده اما از آن فاصله گرفته، عمل کند؛ دو قوه دیگر نیز آماده کمک به رئیس جمهور هستند تا در مدت باقیمانده کمی از درد مردم کم شود.