حسن عابدینی، فعال رسانه‌ای درباره زندگی مکرون در توییتر نوشت:

نوجوانی ۱۵ ساله بود.

با معلم دبیرستان ۴۰ ساله اش که ۳ فرزند داشت و ۲نفرشان از او بزرگتر بودند، زنا کرد!!

هر دو اخراج شدند اما ۱۳ سال با هم در تماس بودند. معلم در۲۰۰۶ از شوهرش جدا شد و با دانش آموز سابقش زیر یک سقف رفتند.

او مکرون رئیس جمهور فرانسه است که سال ۲۰۲۰ به پیامبر اعظم اهانت کرد.