سیدیاسر جبرائیلی، کارشناس مسائل سیاسی درباره منازعات سیاسی آمریکا در توییتر نوشت: منازعات بی‌سابقه‌ای که در صحنه سیاسی اجتماعی آمریکا در جریان است و به تنش‌های کف خیابان نیز کشیده شده است، به طرز عجیبی در داخل کشور ما سانسور می‌شود. جریان انقلابی اگر امروز توان خود را صرف آگاه‌سازی مردم از این واقعیات نماید، لیبرال‌ها به اتفاق پروژه‌هایشان به محاق می‌روند.