به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، در حسینیه ارشاد تهران که یکی از شعب بزرگ اخذ رای در شمال تهران است ، ساعت ۸ صبح امروز پس از بازرسی از صندوق های رای گیری از سوی بازرسان دراین شعبه کار رای گیری آغاز شد.

براساس این گزارش با وجود شدت باران از دقایق اولیه صبح صف طویلی از رای دهندگان در حسینیه ارشاد تشکیل شده است و مردم در صف تشکیل شده از گروه‌های سنی مختلف برای انداختن رای خود به صندوق‌ها در انتظار هستند

دوربین‌ها و خبرنگاران داخلی و خارجی زیادی نیز در این شعبه اخذ رای شور انتخابات را مخابره می کنند.

همچنین گزارش ها از مسجد الرسول نازی آباد در جنوب تهران حاکی از تشکیل صف های طولانی در این شعبه اخذ رای در نخستین دقایق رای گیری است .