افکار نیوز - "علی اصغر سلطانیه" نمانیده ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مصاحبه با خبرگزاری "رویترز" تاکید کرد که ایران هرگز برنامه غنیسازی اورانیوم خود را تعلیق نخواهد کرد.

به گزارش فارس، ‌ وی تاکید کرد که هیچ توجیهی برای تعطیل کردن سایت هسته‌ای " فردو " که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد، وجود ندارد.

نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه داد: زمانی که شما مکانی ایمن تحت کنترل آژانس بین المللی انرژی اتمی دارید، چرا شما به من می‌گویید که من باید آن را تعطیل کنم؟

وی تاکید کرد: فردو مکانی ایمن است. ما زمان و هزینه زیادی برای داشتن این مکان ایمن صرف کرده‌ایم. مذاکرات ایران و گروه ۱ + ۵ اواسط آوریل گذشته در استانبول از سر گرفته شد و قرار است که مذاکرات بعدی ۲۳ می[۳ خرداد] در بغداد برگزار شود.

سلطانیه در این مصاحبه تاکید کرد: یک چیز واضح است،غنیسازی در ایران هرگز تعلیق نخواهد شد.