ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه شماره ۱۵، زمان اخذ رأی را در دومین مرحله انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۳۳ حوزه انتخابیه تمدید کرد.

متن اطلاعیه به این شرح است:
بنا بر گزارش های دریافتی از حوزه های انتخابیه ۳۳ گانه مرحله دوم انتخابات مبنی بر درخواست تمدید زمان رأی گیری و با موافقت وزیر کشور به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، رأی گیری به مدت یک ساعت تا ساعت ۱۹ در همه حوزه های انتخابیه مرحله دوم تمدید شد.