سید صولت مرتضوی رییس ستاد انتخابات کشور در نشست خبری از تمدید زمان رای گیری دومین مرحله از انتخابات مجلس تا ساعت ۲۰ امشب خبر داد.