دبیر شورای نگهبان دقایقی قبل، از هیئت نظارت بر انتخابات مرحله دوم انتخابات مجلس که در شورای نگهبان مستقر است بازدید کرد.
به گزارش فارس، آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان دقایقی قبل با حضور در محل هیئت نظارت بر مرحله دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در جریان کار این ستاد قرار گرفت.