افکار نیوز - رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: رای گیری تا ساعت ۲۱ تمدید شد.

صفرعلی براتلو، رئیس ستاد انتخابات استان تهران، در گفتوگو با فارس از تمدید زمان رای گیری دومین مرحله از انتخابات مجلس شورای اسلامی تا ساعت ۲۱ امشب خبر داد.