افکار نیوز - پس از حذف نام خلیج فارس در گوگل مپز ، این شرکت ادعا کرد که نمی خواهد وارد مناقشات سیاسی شود!

مایکل دالوو، مدیر روابط عمومی شرکت گوگل در بریتانیا به بی‌بی‌سی گفته این شرکت هیچ گونه " موضع سیاسی نمی‌گیرد " و از آن‌جا که " بعضی از مردم دنیا این آبراهه را a r a b i a n Gulf(خلیج ع رب ی) می‌نامند، برای پرهیز از ورود به یک مناقشه سیاسی، نامی برای این خلیج(فارس) روی نقشه‌اش ظاهر نمی‌شود. "

به گزارش افکار نیوز، گوگل می‌گوید: " سیاستش این نیست که همه مناطق جهان را روی سرویس نقشه‌اش نامگذاری کند. " اما این شرکت مثالی از دریا یا منطقه دیگری در جهان که مثل خلیج فارس، نامی برای آن روی سرویس نقشه‌اش ظاهر نشود، ارائه نکرد.

این در حالی است که در نرم‌افزار دیگر این شرکت به نام گوگل‌ارث، نام‌های خلیج فارس و خلیج ع رب ی در کنار هم نمایش داده می‌شوند.

در این خصوص سخنگوی گوگل به بی‌بی‌سی گفته این نرم‌افزار کلاً جزئیات بیشتری نسبت به گوگل‌مپز نمایش می‌دهد و عبارت " خلیج ع رب ی " را " برای کمک به کاربرانی که خلیج فارس را به نامی دیگر می‌شناسند " در نرم‌افزار گوگل‌ارثوارد کرده است.

گوگل گفته سیاست کلی‌اش درباره نام‌ها، استفاده از " نام‌های مورد استفاده ساکنان منطقه " است و چون بعضی ساکنان حاشیه جنوبی خلیج فارس از نام دیگر استفاده می‌کنند، آن را در گوگل‌ارثدر کنار نام خلیج فارس نمایش می‌دهد.

گوگل در حالی این ادعای مضحک را مطرح میکند که بسیاری از نقاط دیگر در جهان نیز مورد اختلاف کشورها قرار دارد.