صفرعلی براتلو رئیس ستاد انتخابات استان تهران با بیان اینکه حضور مردم در پای صندوقهای رای افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: مشارکت مردم در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر نسبت به دور دوم انتخابات مجلس هشتم افزایش یافته است.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران با تاکید بر اینکه اکثر مسئولین در انتخابات شرکت کرده و رای خود را به صندوق انداختهاند، گفت: ما درخواست یک ساعت تمدید انتخابات را داشتیم و بر اساس آن انتخابات یک ساعت تمدید شد.