افکار نیوز - حسنعلی نوری با اشاره به اینکه دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۷ حوزه از ۳۳ حوزه انتخابیه بصورت رایانه ای برگزار شده است، گفت : انتخابات رایانه ای نیاز به شمارش آرا ندارد و بر این اساس حدود یک ساعت تا دو ساعت پس از پایان زمان اخذ رای نتایج این حوزه ها اعلام خواهد شد .

به گفته وی این سرعت عمل در اعلام نتایج هر ۱۵۰۰ شعبه رایانه ای را شامل می شود.

به گزارش مهر، در حوزه انتخابیه تهران، ری شمیرانات و اسلامشهر در ۵۰ شعبه رای گیری به صورت رایانه ای انجام شد که بر این اساس انتظار می رود، نتایج این شب نیز ساعاتی پس از پایان مهلت رای گیری اعلام شود.

همچنین این مرحله از انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه شیراز، اردل، فارسان و کوهرنگ، تویسرکان، گرگان و آغ غلا، تفرش، آشتیان و فراهان، مهریز، بافوق و ابرکوه نیز به صورت رایانه ای در حال برگزاری است.

انتخابات امروز در تهران تا ساعت ۲۱ تمدید شده و در سایر حوزه های انتخابیه کم و بیش پایان یافته است و به گفته جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور بلافاصله پس از پایان مهلت رای گیری شمارش آرا آغاز خواهد شد .